Ana Menü
7 yaşındayım namaza başlıyorum Haydi Çocuklar Namaza -Kartal Namaz Alışkanlığı Kazandırmada Hatırlatmanın Önemi Niçin İbadet Etmeliyiz? Çocuklarımızın Namaz Eğitimi Çocuklarımıza namaz eğitimi nasıl verilebilir Okullara Mescid Yönetmeliği Çocuklarımızı Camiye Alıştırma Çocuklar İçin Kitap Listesi Çocuğumuza Namazı Nasıl Sevdiririz?
E-Bülten
Sayacİstatistikler Yükleniyor ..!

Niçin İbadet Etmeliyiz?

Niçin İbadet Etmeliyiz?

 İbadet duygusu insanda Cenab-ı Hakk'ı bilmeye karşılık gelen bir keyfiyettir. Yani insan, bir tarafta bu muhteşem kâinatı yaratan Zat'a delâlet edecek nizam ve intizâm levhâları görür. Sonra bu fevkalâde nizamı kuran, düzen  sahibi düzenleyiciye intikâl eder. İşte böyle, dikkat ve ibretle kâinata bakabilen hiçbir şeyi gayesiz, nizamsız göremez ve dolayısıyla kendisinin de bu nizama göre hareket etmesi lâzım geldiğini anlar                               

Kâinatta herşey, âdeta bir başka yerde hazırlanmış ve insanın istifadesine arz edilmiş gibidir. Kimisi konserve, kimisi meyve şeklinde takdim edilen bu nimetlerle, yeryüzü âdetâ geniş bir nimet sofrası; bağlar, bahçeler de birer tablacı haline gelirler. İnsan,önüne konan bu  sofrasındaki nimetlere elini uzattıkça, gerçek nimet sahibini duyuyor, hissediyor gibi olur.

Her nimet her ihsân bir tarafdan o nimet ve ihsan sahibine delalet eder, diğer taraftan da bizleri, O'nun karşısında saygılı olmaya zorlar. Yani Allah (C.C)'ın kendisine bildirmesine karşı hemen ubudiyyetle mukabele edilmelidir.

Zeyd bin Amr Hz. Ömer'in amcası oluyordu.. Bu zat, Efendimiz'in (sav) peygamberliğine yetişememişti. Ama, bütün ruhuyla Efendimiz'in (sav)atmosferini, O'nun gerçek mânâ ve mahiyetini, hakikât-ı Ahmediye'yi sezmiş, iliklerine kadar doymuş; ancak, duyduğu hissettiği bu şeylere ad koyamamıştı. Diyor ki: "Allah'ın ufukda bir nuru var. Zuhur edeceğine inanıyorum. O'nun âsârını başımızın üzerinde görüyor gibi oluyorum. " Sonra, Cenab-ı Hakk'a teveccüh ediyor: "Ey Yüce Yaratıcı, ben seni tam bilemedim; bilseydim yüzümü yere koyacak bir daha da kaldırmayacaktım" mealinde hislerini ifade ediyor. Görüldüğü gibi, tertemiz, dupduru bir vicdan, kâinata, nizama, âhenge baktığı zaman, bu umumi armoni içinde o da kendine çeki-düzen verip ubûdiyet tavrı takınacak ve Allah'a kulluk yapacaktır.

Demek Allah'ı bilme ve tanımanın yanında, hemen AIlah'a kulluk başlıyor... Evet, mâdem bu binbir nimetle bizi perverde eden Allah var. Öyle ise kulluk da var. İşte Allah (C.C), insan vicdanında mekni olan bu kulluk düşüncesini formüle ediyor.

İşte, ibadet,"Allah'a iman ve Zât-ı Ulûhiyet hakkındaki marifet ve buğu buğu bu marifetten yükselen muhabbet ve hayretle yapılması gerekli olan şeylerin, Cenab-ı Hakk'ın iş'ar ve irşadıyla yine O'nun emirlerine göre kanalize ve formüle edilmesi " demektir.

 

Üye Girişi
Foto Galeri
Ziyaretçi Defteri
Anket
Web Sitemizi Beğendiniz mi ?

YukariCik